ДГ Щастливо Детство Кирчево

Мисията на ДГ Щастливо детство с.Кирчево е да създава, в партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете
Даваме на всяко дете без значение от неговия етнос – обич, уважение, избор и така го правим щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. При нас детето учи играейки, изследва света, експериментира,общува и във всеки един момент е център на педагогическо взаимодействие.

Виж повече за нас Свържете се с нас